Wedstrijdreglement

MOMENTEEL IS ER GEEN WEDSTRIJD ACTIEF

1. Algemene informatie

 • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Ateljee G en staat los van Instagram en Facebook.
 • Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.
 • De wedstrijd staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar oud.

2. Deelname

 • Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 • Om deel te nemen, moeten deelnemers het volgende doen:
 1. Like het specifieke bericht over de wedstrijd op de Instagram- of Facebookpagina van Ateljee G.
 2. Tag drie vrienden in de reacties van het bericht en vertel welke vereniging de andere cadeaubon zou ontvangen als je zou winnen.
 3. Deel het wedstrijdbericht op jouw tijdlijn of verhaal, waarbij Ateljee G wordt getagd.
 • Extra kansen om te winnen worden geboden aan deelnemers die zowel op Instagram als Facebook deelnemen.

3. Prijs

 • De prijs bestaat uit twee cadeaubonnen met elk een waarde van €25.
 • Eén cadeaubon is bestemd voor de winnaar.
 • De andere cadeaubon is bedoeld voor een vereniging met een sociaal engagement, zoals een jeugdbeweging, speelpleinwerking, goed doel, enzovoort.

4. Periode

 • De wedstrijd begint op ..., ... uur en eindigt op ... om ... uur (lokale tijd).
 • Winnaars worden bekendgemaakt op ....

5. Winnaarselectie

 • De winnaars worden willekeurig gekozen uit de deelnemers die aan alle vereisten voldoen.
 • De winnaar zal worden gecontacteerd via direct message op het betreffende sociale media platform.
 • Als de winnaar niet binnen 48 uur na de kennisgeving reageert, behoudt Ateljee G zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren.

6. Algemene voorwaarden

 • De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of andere goederen of diensten.
 • Ateljee G behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te annuleren, te wijzigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Ateljee G is niet verantwoordelijk voor technische problemen of storingen op sociale media platforms die deelname aan de wedstrijd beïnvloeden.
 • De beslissingen van Ateljee G zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de wedstrijd.

  Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de deelnemers ermee in om gebonden te zijn aan dit reglement. Ateljee G behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen te diskwalificeren die het reglement schenden of die zich onsportief gedragen.